Periode IV: 1598 - 1659

1616: Grondige renovatie en uitbreiding van het kasteel

De familie Micault had haar roots in Bourgondië. Zij had nauwe banden met de Bourgondische Hertogen en de Koningen van Spanje en was lid van de Orde van het Gulden Vlies.

Peter Micault was aanvankelijk aanvoerder van een Duitse infanteriecompagnie in dienst van de koning van Spanje. In 1588 werd hij gouverneur van de stad en het land van Lingen in de deelstaat Nedersaksen. Omringd als hij daar was door protestanten was dit voor een katholieke drost geen veilige plek. In 1598 verhuisde Peter Micault naar het katholieke zuiden en kocht de in slechte toestand verkerende Heerlijkheid Diepensteyn. Het duurde tot 1616 voor hij grote renovatiewerken liet uitvoeren. Daartoe liet hij afbraakmaterialen aanvoeren uit het door Maurits van Oranje in puin geschoten Lingen. Hij restaureerde de kasteelvleugel, voegde er een gaanderij met Venetiaanse bogen en een huiskapel aan toe en legde een Italiaanse tuin aan.

Micault-Kesseler
 
Steenhuffel

1626: Heer van Diepensteyn en Heer van Steenhuffel

Zoon Frederick Micault kocht in 1626 de Schepenbank (het hooggerecht) van Steenhuffel. Hij werd zo naast Heer van Diepensteyn ook Heer van Steenhuffel. Ter bevestiging voegde hij de kat met muis uit zijn wapenschild toe aan het wapenschild van Steenhuffel.

Zijn broer Nicolas Micault onderhandelde in opdracht van Albrecht en Isabella over de wapenstilstand in de Verenigde Provinciën. Zijn zus Magdalena-Livyne Micault huwde Johan Kesseler die gezant was van de koning van Spanje en raadsman van de Aartshertogen Albrecht en Isabella in Brussel.

 
 

Meer weten over deze periode?

Lees online